تاثیر نانوذرات بر عامل کف‌زا و فوم‌بتن

تاثیر نانوذرات بر عامل کف‌زا و فوم‌بتن

انتظار می رود که نانوذرات خواص مواد کف کننده و فوم کفزا را بهبود بخشد و عملکرد فوم‌ بتن را بیشتر کند. پایداری فوم کفزا را می توان با افزودن NS بهبود بخشید، که ممکن است به افزایش ویسکوزیته و چند تغییر در کشش سطحی عوامل کف کننده با NS نسبت داده شود. با این حال، پایداری فوم کفزا با افزودن G به دلیل افزایش آشکار کشش سطحی عامل کف‌ساز با G کاهش می‌یابد. چگالی فوم‌بتن با اندازه منافذ کاهش یافته و توزیع یکنواخت در هنگام استفاده از عوامل کف کننده با NS به دست آمد که به پایداری بسیار بالاتر فوم کفزا مربوط می شود. محتوای مناسب نانوذرات در مواد کف‌ساز و فوم کفزا می‌تواند خواص مکانیکی فوم‌بتن را بهبود بخشد. با این حال، هنگام استفاده از عامل کف‌کننده با نانوذرات، پیشرفت‌ها برای سایر عملکرد فوم‌بتن، مانند هدایت حرارتی، جذب آب و انقباض، آشکار نبود.

صرفه جویی در مصرف انرژی برای ساختمان های عمرانی به دلیل افزایش مصرف انرژی در طول سرویس ساختمان در شرایط بحران انرژی در سراسر جهان به یکی از ضروری ترین مسائل تبدیل شده است. استفاده از مواد عایق حرارتی به وضوح می تواند تلفات حرارتی را از طریق لایه های پوششی ساختمان کاهش دهد و در نتیجه مصرف انرژی در چرخه عمر ساختمان های مدنی مدرن را کاهش دهد. فوم‌بتن به عنوان نوعی ماده عایق حرارتی ساختمان ها به دلیل ارزان بودن، آماده سازی آسان، تخلخل زیاد، هدایت حرارتی کم و مقاومت در برابر آتش سوزی و غیره بسیار بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، خواص مکانیکی کمتر و هدایت حرارتی بالاتر در یک سطح با چگالی معین برای فوم‌بتن در مقایسه با سرامیک‌های فوم‌دار (شیشه) یا پلیمرها همچنان باعث محدودیت آن در کاربرد عایق‌سازی ساختمان است. در حال حاضر، بهبود بخشیدن به عملکرد فوم‌بتن همچنان تمرکز تحقیقات در این زمینه است. بتن فوم دار معمولاً با وارد کردن مستقیم فوم های از پیش ساخته شده به خمیر سیمان یا ملات تازه برای اجرای فو‌م‌ بتن متخلخل تهیه می شود. بنابراین، عملکرد فوم‌بتن، مانند مقاومت مکانیکی، هدایت حرارتی، عایق صوتی و دوام، بیشتر توسط عامل کفزا یا همان فوم، نوع سیمان مصرفی و ساختارهای منفذی از طریق برهمکنش عامل کفزا یا همان فوم و نوع سیمان مصرفی تعیین می شود. کارهای زیادی برای بهبود ماتریس سیمان در فوم‌بتن با بهینه سازی فرمولاسیون خمیر سیمان، مانند افزودن الیاف، رزین اپوکسی، بخار سیلیکون، خاکستر بادی و سایر پرکننده ها انجام شده است.
نتیجه‌گیری در رابطه تاثیر نانوذرات بر عامل کف‌زا و فوم‌بتن
  1. پایداری عامل کفزا یا همان فوم زمانی افزایش می‌یابد که عامل کف‌کننده با NS به دلیل افزایش ویسکوزیته و تغییر کشش سطحی کمتر با افزایش NS در عامل کف‌کننده استفاده شود. در مقابل، افزایش کشش سطحی و تغییر ویسکوزیته کمتر عامل کف ساز با افزایش G ممکن است باعث تخریب پایداری فوم پیش ساخته شود.
  2. کاهش و توزیع یکنواخت منافذ هوا هنگام استفاده از عوامل کف کننده با NS یا دوز پایین G به دست آمد. با این حال، افزایش بیشتر G در عامل کف‌ساز منجر به بزرگ‌تر شدن و توزیع نابرابر اندازه منافذ هوا می‌شود که به دلیل کاهش پایداری فوم‌های پیش‌ساخته با افزایش G است.
  3. محتوای مناسب نانوذرات در عامل کف‌ساز و اینکه عامل کفزا یا همان فوم مقاومت فشاری فوم‌بتن آماده‌شده را افزایش می‌دهد. در حالی که، بهبود کمی یا حتی تخریب برای عایق حرارتی، جذب آب و انقباض بتن فوم تهیه شده در هنگام استفاده از عوامل کف کننده با نانوذرات مشاهده می شود.

گروه فوم بتن کیان

متخصصین ما هر لحظه برای ارائه مشاوره و شنیدن صدای شما عزیزان آمادگی دارند