طبقه بندی مطالعات در مورد خواص فوم بتن

طبقه بندی مطالعات در مورد خواص فوم بتن

تولید مخلوط فوم بتن پایدار به عوامل زیادی بستگی دارد، از جمله، انتخاب عامل کف کننده، روش تهیه و افزودن فوم برای توزیع یکنواخت فضاهای خالی، بخش مواد و استراتژی های طرح اختلاط، تولید فوم بتن و عملکرد با توجه به حالت تازه و سخت شده از اهمیت بیشتری برخوردار است. با در نظر گرفتن جنبه های فوق، این مقاله مطالعات روی فوم بتن مربوط به مواد تشکیل دهنده آن، طرحح اختلاط، تولید و حالت تازه و خواص سخت شده را طبقه بندی می کند.

مواد تشکیل دهنده مخلوط پایه
علاوه بر سیمان پرتلند معمولی، سیمان پرتلند با سخت شدن سریع، آلومینا بالا و سولفوآلومینات کلسیم برای کاهش زمان گیرش و بهبود مقاومت اولیه اجرای فوم بتن استفاده شده است. خاکستر بادی و سرباره کوره بلند دانه بندی شده زمینی به ترتیب در محدوده 30 تا 70 درصد و 10 تا 50 درصد به عنوان جایگزین سیمان برای کاهش هزینه، افزایش قوام مخلوط و کاهش گرمای هیدراتاسیون استفاده شده است.
تناسب و تهیه فوم بتن
اغلب فرآیند آزمون و خطا برای دستیابی به فوم بتن با خواص مطلوب اتخاذ می شود. برای یک ترکیب معین از نسبت و چگالی، یک روش تناسب منطقی بر اساس محاسبات حجم جامد توسط مک کورمیک پیشنهاد شد. بر اساس این کار، کمک طراحی ACI 523-1975 به چگالی فوم و مقاومت فشاری مربوط می شود، که با استفاده از آن می توان محتوای سیمان و نسبت آب به سیمان را برای استحکام و چگالی معین انتخاب کرد. ASTM C 796-97 روشی برای محاسبه ارائه می دهد.
خواص فوم بتن
خواص فوم بتن از جنبه‌های مختلف به موارد زیر دسته بندی می‌شود:
  • خواص فیزیکب (انقباض خشک شدن، چگالی، تخلخل و سیستم خالی هوا، جذب)
  • مکانیکی (مقاومت فشاری و کششی، مدول الاستیسیته، مدل‌های پیش‌بینی)
  • خواص دوام، و ویژگی‌های عملکردی (رسانایی حرارتی، خواص صوتی) طبقه‌بندی می‌شوند
  • مقاومت در برابر آتش
نتیجه‌گیری
بیشتر تحقیقات در مورد فوم‌ بتن در تهران به ارزیابی خواص آن محدود شده است تا ویژگی های فوم، که بر مقاومت مواد فوم‌بتن تأثیر دارد. پایداری کف در بتن یکی از جنبه های مهم برای اطمینان از بافت ریز و یکنواخت در کل فرآیند سخت شدن است. اگرچه برای چگالی و استحکام مورد نیاز، روش‌ها و دستورالعمل‌های بسیاری پیشنهاد شده‌اند، به همین دلیل هیچ ترکیب استانداردی وجود ندارد.

گروه فوم بتن کیان

متخصصین ما هر لحظه برای ارائه مشاوره و شنیدن صدای شما عزیزان آمادگی دارند